KKK

Kas selline reklaamimismeetod on seaduslik?

Kui antud reklaam ei lähe riigi, milles reklaam teostatakse, reklaamiseadusega risti, on see reklaamimismeetod absoluutselt legaalne.

Kust on saadud telefoni numbrid, millele te reklaame saadate?

Andmebaas on meie enda poolt kokkupandud ja kontrollitud läbi analüütika programmi(parser’i).

Kas reklaamil saab määrata sihtgruppi?

Ei. Sõnumite sihtimine on piiratud riigi/regioonipõhiselt.
-Ei saa sihtida eraldi soo-, vanuse- ega huviala/teemapõhiselt.
-Teatud riikides(Inglismaal, Venemaal..) saame sihtida linnapõhiselt.

Kui palju kasutajatest on aktiivsed?

Viber kustutab kasutajad, mis ei ole olnud online 90 päeva, mis tähendab, et sõnumid saadetakse ainult inimestele, kes aktiivselt kasutavad programmi.

Kui palju sõnumitest inimestele kohale jõuavad?

Kõik. Isegi, kui me saadame algselt mõnele numbrile, mis ei ole enam Viber’isse registreeritud, meieni jõuab veateade ‘sellise numbriga kasutajat ei eksisteeri’.
Seejärel me asendame vigased numbrid uutega ning saadame uuesti.
P.S See protsess toimub nii kaua kuni kõik sõnumid saavad olema saadetud.

Millistes riikides te saate reklaami pakkuda?

Me saame pakkuda reklaami igas riigis, kui selleks on soovijaid.
Reklaami saatmiseks mõnes teises riigis, läheb meil tarvis kuni nädal aega, et soovitud riigis numbribaas kokku panna.